Vilobicel col.labora amb:

PRINCIPIA

Can Solà

TomEva birders

Licencia Creative Commons
Vilobicel por Josep Biayna Rodríguez se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://vilobicel.jimdo.com/.

Família Cerambycidae  Latreille, 1802

Els escarabats polífags d'aquesta família es denominen genèricament "escarabats longicornis" a causa que presenten llargues antenes, que en general són més llargues que el cos.
Les larves són en la seva majoria xilòfagues, sent importants agents recicladores en els ecosistemes forestals. Algunes espècies són considerades plagues per les indústries de la fusta.
S'inclouen més de 25.000 espècies a tot el món, algunes molt grans i altres diminutes. En general amb cridaners colors.

Subfamília Lepturinae Latreille, 1804

Els lepturins (Lepturinae) són una subfamília de coleòpters crisomèlids de la família Cerambycidae.

Els gèneres d'aquesta subfamília es troben a tot el món, però és més diversa en l'Hemisferi Nord. Fins fa poc la subfamília Necydalinae es va incloure dins dels lepturins, però aquesta ha estat reconeguda recentment com una subfamília. Aquests escarabats es diferencien de la majoria dels cerambícids en el fet que els ulls composts són generalment ovals en lloc de ser dividits o escotats.

Stenurella melanura Linnaeus, 1758

Aquest escarabat de llargues antenes, presenta un cos de color negre, amb els èlitres del mascle de color groguenc, mentre que els de les femelles són vermelloses amb les vores negres.
Des de la meitat de la primavera fins a la tardor, els escarabats es deixen veure sobre les flors, en clars de bosc i prats florits, de tota Europa.
Les larves s'alimenten de la fusta de diverses espècies, en la seva majoria del roure (Quercus robur) o  (Acer campestre), i en menor mesura de la picea (Picea abies) o el pi (Pinus). L'estadi larvari dura dos o tres anys.

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

Aquest escarabat de llargues antenes, es pot observar habitualment sobre les flors de les quals s'alimenta. Les larves es nodreixen de fustes mortes.

Es troben per tota Europa, no massa al nord, l'Orient Pròxim, i el nord d'Àfrica.

Subfamília Prioninae  Latreille, 1802

En aquesta subfamília s'inclouen més de 6000 espècies d'escarabats longicornis que tenen, en general, aspecte esvelt i les antenes de grandària mitjana o gran, sempre sobrepassant la meitat del cos. El cap és relativament petit i es dirigeix obliquament cap avall. Les potes solen ser llargues i primes.
Les larves s'alimenten de fusta en putrefacció en la majoria de les espècies, mentre que els adults són floricols.

Gènere: Ergastes

Ergates faber (Linnaeus,1761)


Ergates faber és el major dels cerambícids o longicornis les fases dels quals larvàries depenen exclusivament de coníferes; en la península Ibèrica en la fusta en descomposició de pins i avets, principals coníferes presents. Dins de la família dels Cerambícids, pertany a la subfamília Prioninae.
És una espècie de gran grandària, els exemplars de la qual superen freqüentment els 50 mm de longitud. Presenta un marcat dimorfisme sexual: els mascles són de color marró-vermellós fosc, amb dues antenes lleugerament més llargues que el cos i dues plaques deprimides de forma triangular en la part central del pronot. Les femelles són de color negre marronós, brillants, amb el pronot molt historiat i les antenes són curtes, no superant la meitat dels èlitres. Els mascles presenten els fèmurs de les potes anteriors més llargs i robusts que els de les altres potes, i les femelles presenten una marcada espina en cadascun de les vores externes del pronot. Tots dos sexes presenten abundant pilositat de color groguenc en la superfície ventral, pilositat que treu el cap en la part dorsal a la línia de contacte al capdavant i pronot.
Les larves d'aquesta espècie viuen alimentant-se mentre excaven galeries a l'interior de troncs en descomposició de pins i avets , trigant diversos anys a transformar-se en adults.
Els adults emergeixen dels troncs entre juliol i agost, obrint amb les seves mandíbules la superfície del tronc que encara cobreix l'extrem final de les galeries excavades per les larves.. Ocasionalment podrem observar exemplars adults al juny i al setembre, però en aquest últim cas es tractarà d'exemplars al final del seu cicle vital,
Els adults d'aquesta espècie són d'hàbits nocturns,
Ergates faber és una espècie de distribució euromediterrània, estant present en la major part d'Europa, Nord d'Àfrica, Turquia i Caucas.

Subfamília Spondylidinae

Gènere: Arhopalus

Arhopalus ferus  Mulsant, 1839

Les larves d'aquests escarabats es desenvolupen sobre la fusta seca de diverses coníferes, i són de les primeres espècies d'animals a colonitzar arbres cremats.
Mesuren entre 1 i 2,5 centímetres, i llueixen unes llargues antenes.
Triguen entre 2 i 4 anys a completar el seu desenvolupament. Els adults poden veure's entre juny i setembre.
La seva distribució original és des de la Índia a Austràlia, no obstant això, en l'actualitat es poden trobar en tota la regió Paleàrtica. En la península Ibèrica arriba a ser comuna.

Subfamília Vesperinae Mulsant, 1839

Els vesperins (Vesperinae) són una subfamília de coleòpters de la família Cerambycidae.
És una petita família d'escarabats d'aspecte heterogeni, però tots es caracteritzen perquè les larves es desenvolupen en les arrels de plantes herbàcies o arbres.
Els adults són nocturns i es caracteritzen per ser de color marró terròs: Alguns gèneres tropicals (Pathocerus) tenen les antenes com a pintes, alguns altres (Hypocephalus) les antenes extremadament reduïdes. Alguns gèneres, com el brasiler Migdolus han desenvolupat mandíbules, com els mascles dels cerambícids Parandra i Spondylis, mentre que uns altres, com els mascles del gènere Hypocephalus, han modificat les seves mandíbules.
Les larves han desenvolupat algunes adaptacions a la vida subterrània. En particular, el gènere Vesperus, propi del Mediterrani té larves que es caracteritzen per una peculiar hipermetamorfosi larvària. Les larves tenen l'aspecte d'un cuc normal (encara que es caracteritzen per ser anormalment llargues), mentre que les dels següents estadis tenen una forma d'aspecte que els fan similars a les larves de Melolonthinae.

Vesperus xatarti Mulsant, 1839

Vesperus xatarti, conegut com a castanyeta, és una espècie d'insecte coleòpter de la família Cerambycidae. Aquests longicornis es distribueixen per l'Espanya peninsular i Balears i pel sud de França.
La castanyeta mesura entre 18 i 30 mm, estant actius els adults tot l'any excepte en ple estiu; causa importants danys en l'olivera. Les femelles disposen d'ovipositor i fan les posades en grup sobre fusta.

En aquesta subfamília s'inclouen més de 6000 espècies d'escarabats longicornis que tenen, en general, aspecte esvelt i les antenes de grandària mitjana o gran, sempre sobrepassant la meitat del cos. El cap és relativament petit i es dirigeix obliquament cap avall. Les potes solen ser llargues i primes.
Les larves s'alimenten de fusta en putrefacció en la majoria de les espècies, mentre que els adults són floricols.

Subfamília Cerambycinae  Latreille, 1802

Gènere: Clytus Laicharting, 1784

Clytus arietis (Linnaeus, 1758)

Aquest escarabat no només presenta una coloració mimètica amb les vespes, gràcies al seu disseny negre amb motius grocs, sinó que a més corre sobre els troncs dels arbres de forma agitada, fen cops amb les antenes com ho fan les vespes.

Mesuren entre 6 i 15 mil·límetres de longitud.

És un dels escarabats longicornis més comuns d'Europa. Des de la primavera fins ben entrat l'estiu, se'ls pot veure en els boscos mixts , sobre diversos arbres: roures, faig, nogueres, coníferes, i sobre flors, alimentant-se de pol·len i nèctar.

El seu cicle vital dura dos anys. Les femelles després de l'apariament, dipositen els ous sobre l'escorça, i res més fer eclosió, les larves s'introdueixen sota aquesta i s'alimenten de fusta. Pupan a l'interior dels troncs i una vegada que surten d'aquests, no solen tornar-los a infestar.

Gènere: Chlorophorus

Chlorophorus varius Müller, 1766

És un escarabat de la inconfusible família cerambícids, Els adults es veuen a ple l'estiu damunt les flors. El seu contrast de colors groc i negre fa pensar, en un primer moment, que es tracta d'una vespa, Es tracta doncs d'un cas de l'anomenat mimetisme batesià, en que una espècie inofensiva es disfressa d'una perillosa. Chlorophorus varius es localitza sobretot damunt les inflorescències d'umbel·líferes i de dipsacàcies, les plantes de florida estival. En canvi, les larves viuen de la fusta morta d'arbres i arbustos diversos, sense massa predilecció. El trobem a les joncedes embosquinades i a les comunitats arbustives. La seva distribució és mediterrània.